suitability to the needs of students and society

listen to the pronunciation of suitability to the needs of students and society
Английский Язык - Турецкий язык

Определение suitability to the needs of students and society в Английский Язык Турецкий язык словарь

relevance
{i} ilgi

İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur. - Relevance is a key element in communication.

İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir. - Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial.

relevance
{i} ilişki
relevance
ayırıcı olma özelliği
relevance
belirginlik
relevance
ayırıcılık
relevance
{i} (belirli bir konuyla olan) ilgi
relevance
{i} alâka

Bunun benim arka planımla alakası yok. - This has no relevance to my background.

Ben alakayı görmüyorum. - I don't see the relevance.

relevance
{i} uygunluk
Английский Язык - Английский Язык
relevance
suitability to the needs of students and society

  Расстановка переносов

  suitability to the needs of students and so·ci·e·ty

  Турецкое произношение

  sutıbîlîti tı dhi nidz ıv studınts ınd sısayıti

  Произношение

  /ˌso͞otəˈbələtē tə ᴛʜē ˈnēdz əv ˈsto͞odənts ənd səˈsīətē/ /ˌsuːtəˈbɪlɪtiː tə ðiː ˈniːdz əv ˈstuːdənts ənd səˈsaɪətiː/

  Слово дня

  mecca
Избранное