subject to sudden or frequent changes

listen to the pronunciation of subject to sudden or frequent changes
Английский Язык - Турецкий язык

Определение subject to sudden or frequent changes в Английский Язык Турецкий язык словарь

changeable
{s} değişken

Sonbahar havası değişkendir. - Autumn weather is changeable.

Burada iklim değişkendir. - The weather is changeable here.

changeable
{s} kararsız
changeable
{s} değişebilir
changeable
{s} dönek
changeable
{s} değiştirilebilir
changeable
{s} istikrarsız
changeable
(Tekstil) yanardöner, janjan
changeable
(Tıp) Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken
changeable
{s} şanjanlı, yanardöner
Английский Язык - Английский Язык
changeable
subject to sudden or frequent changes

  Расстановка переносов

  sub·ject to sud·den or fre·quent changes

  Турецкое произношение

  sıbcekt tı sʌdın ır frikwınt çeyncız

  Произношение

  /səbˈʤekt tə ˈsədən ər ˈfrēkwənt ˈʧānʤəz/ /səbˈʤɛkt tə ˈsʌdən ɜr ˈfriːkwənt ˈʧeɪnʤəz/

  Слово дня

  heliolatry
Избранное