su seviyesi kalçaları gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo

listen to the pronunciation of su seviyesi kalçaları gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo
Турецкий язык - Английский Язык
hip bath
su seviyesi kalçaları gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo

    Расстановка переносов

    su se·vi·ye·si kal·ça·la·rı ge·le·cek şe·kil·de kü·vet i·çin·de o·tu·ra·rak ya·pı·lan ban·yo

    Произношение

    Слово дня

    traduce
Избранное