su seviyesi bele kadar gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo

listen to the pronunciation of su seviyesi bele kadar gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo
Турецкий язык - Английский Язык
Sitz bath
su seviyesi bele kadar gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo

    Расстановка переносов

    su se·vi·ye·si be·le ka·dar ge·le·cek şe·kil·de kü·vet i·çin·de o·tu·ra·rak ya·pı·lan ban·yo

    Произношение

    Слово дня

    ghost word
Избранное