stockpile

listen to the pronunciation of stockpile
Английский Язык - Турецкий язык
istifçilik yapmak
depolamak
çok miktarda biriktirmek
stokçuluk yapmak
yığmak
istiflemek
{f} stokla

Yiyecek ve suyu stokladınız mı? - Did you stockpile food and water?

{i} stok

Yiyecek ve suyu stokladınız mı? - Did you stockpile food and water?

İDHAR EDİLMİŞ STOK, YEDEK STOK: Devam eden harekat için tedarik yetkisi verilmiş ikmal maddeleri ve teçhizat miktarı. Yedek stoklar; genellikle, tedarik ekonomisi, tedarik güçlükleri ve beklenmedik dağıtım icaplarından olarak, normal ikmal seviyeleri yerine veya bunlara ilaveten tesis olunur
{f} stoklamak
{i} yedeklik stok
{i} stoklanan hammadde
{f} stok yapmak
{i} hammadde stoğu
(Askeri,Ticaret) yedek stok
yığın
küme
stockpile moisture
stok nemi
stockpile to target sequence
(Çevre) depo-hedef sıralaması
stockpile to target sequence
(Askeri) YEDEK STOKTAN HEDEFE GEÇİŞ SIRASI: 1. Bir nükleer silahın depodan çıkarılıp monte edilmesi, denenmesi, nakli ve hedefe atılması için gerekli olayların sırası ve birbiriyle bağlantısı. 2. Bir nükleer silahın yedek stoktan atıldığı hedefe kadar olan süredeki fiziki ortamı, lojistik ve kullanma konseptlerini tanımlayan bir belge. Ayrıca nükleer silahların yedek stoktan kalite garantisi, tadilat ve mevcut olmayan parçaların sağlanması ve sınırlı ömrü olan unsurların yeniden kullanıma getirilmesi için çıkarılmasını gösterir. Lojistik çıkışı da gösterir
stockpile to target sequence
(Askeri) (NATO) YEDEK STOKTAN HEDEFE GEÇİŞ SIRASI: Bir nükleer silahın depodan çıkarılıp montesi, denenmesi, nakli ve hedefe atılması için gerekli olayların sırası ve birbiriyle bağlantısı
stockpiling
stokçuluk
stockpiles
(İnşaat) stoklama
stockpiling
depolama
stockpiling
yığma
stockpiling
yığmak
stockpiling
stoklama
commodity stockpile
mal stoku
to stockpile
stoklamaya
ore stockpile area
(Madencilik) cevher stok alanı
stockpiler
stokçu
to stockpile
istifçilik yapmak
to stockpile
stokçuluk yapmak
Английский Язык - Английский Язык
A supply of something kept safe for future use
To accumulate a stockpile
nuclear weapons and components under custody of the U S Department of Defense
A stockpile of things is a large quantity of them that have been stored for future use. The two leaders also approved treaties to cut stockpiles of chemical weapons. = stock. a large supply of things that is kept ready for use in the future = store stockpile of. to keep adding to a supply of goods, weapons etc that you are keeping ready to use if you need them in the future
have on hand; "Do you carry kerosene heaters?"
A storage pile of materials Dam face material stripped from the dams at Horsetooth will be stored in stockpiles near each of the dams
{i} supply of materials, materials that have been accumulated and set aside for future use
An accumulation of ore or mineral formed to create a reserve for loading
If people stockpile things such as food or weapons, they store large quantities of them for future use. People are stockpiling food for the coming winter. = hoard
a storage pile accumulated for future use
Broken ore accumulated in a heap at the mine's surface, pending treatment or shipment to mill, or a stock of metals kept by a government for emergencies
something kept back or saved for future use or a special purpose
Broken ore heaped on surface or prepared areas underground, pending treatment or shipment
{f} accumulate goods for future use
stockpile weapons
collect weapons, accumulate weapons, amass weapons
stockpiled
past of stockpile
stockpiler
{i} one who stockpiles, one who accumulates goods for future use
stockpiles
plural of stockpile
stockpiling
present participle of stockpile
stockpiling
accumulating and storing a reserve supply; "the stockpiling of war materials"
stockpiling
accumulating and storing a reserve supply; "the stockpiling of war materials
stockpile
Избранное