stellar

listen to the pronunciation of stellar
Английский Язык - Турецкий язык
{s} yıldızlara ait
yıldızlarla ilgili
stellar wind yıldızlardan çıkan yüklü zerrelerin cereyanı
{s} yıldız gibi
yıldız ile ilgili
stellar vault
yıldız tonoz
stellar association
benzer yıldızlar topluluğu, yıldızlar oymağı
stellar constellation
stellar takımyıldızı
stellar cosmogony
yildizdogum, yıldızların oluşum kuramı
stellar parallax
yıldız paralaksi, yıldız ıraklık acısı
stellar association
(Astronomi) benzer yıldızlar oymağı
stellar association
(Astronomi) benzer yıldızlar topluluğu
stellar brightness
(Astronomi) yıldız parlaklığı
stellar cartography
(Astronomi) gök atlası
stellar cosmogony
(Astronomi) yıldızların oluşum kuramı
stellar cosmogony
yıldızdoğum
stellar guidance
(Askeri) yıldızla güdüm
stellar guidance
(Askeri) YILDIZLA GÜDÜM: Bir füzeye; esas itibariyle füzenin ve bazı gök cisimlerinin nisbi durumlarına göre, önceden seçilmiş bir rota takip ettiren bir sistem. Bak. "guidance"
stellar lightning
(Meteoroloji) çatallı şimşek
stellar map matching
(Askeri) YILDIZ HARİTASIYLA YÖNETME: Bir füze veya aracın uçuşu sırasında yapılan işlem. Güdüm sistemi içine yerleştirilmiş bir yıldız haritası, araca güdüm vermek için, teleskopta görünen yıldızların mevkiine uydurulur
stellar map matching
(Askeri) yıldız haritasıyla yönetme
stellar parallax
(Astronomi) yıldız paralaksı
stellar parallax
(Astronomi) yıldız ıraklık açısı
stellar population
(Astronomi) yıldızlar öbeği
stellar statistics
(Astronomi) yıldızlar istatistiği
stellar structure
(Astronomi) yıldızın iç yapısı
stellar system
(Astronomi) yıldızlar dizgesi
stellar system
(Astronomi) yıldızlar sistemi
heavenly
nefis
heavenly
cennet gibi
heavenly
göksel
heavenly
heavenliness tanrısallık
heavenly
{s} cennete ait
heavenly
{s} göksel, gökle ilgili, göğe ilişkin
heavenly
{s} cennetlik
heavenly
{s} eşsiz
heavenly
(sıfat) göksel, ilahi, tanrısal, cennete ait, cennetlik, kutsal, insanüstü, eşsiz
heavenly
{s} cennet gibi, çok güzel
heavenly
ilahilik
heavenly
{s} ilahi
heavenly
harika/kutsal/göğe ait
heavenly
{s} insanüstü
heavenly
gökte bulunan
heavenly
{s} tanrısal
heavenly
göğe ait
quasi stellar
yıldızsı
quasi stellar
yıldız benzeri
quasi stellar object
radyo dalgaları gönderen gökcismi
quasi stellar object
yıldızsı gökcismi (galaksi dışında)
Английский Язык - Английский Язык
exceptional; wonderful

The actress gave a stellar performance.

heavenly
Of, pertaining to, or characteristic of stars
pertaining to the stars
{a} starry, relating to the stars
Stellar is used to describe anything connected with stars. A stellar wind streams outward from the star
{s} starlike, of or pertaining to the stars; brilliant, outstanding
A stellar person or thing is considered to be very good. The French companies are registering stellar profits. = outstanding
Full of stars; starry; as, stellar regions
being or relating to or resembling or emanating from stars; "an astral body"; "stellar light
indicating the most important performer or role; "the leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a stellar performance"
being or relating to or resembling or emanating from stars; "an astral body"; "stellar light"
Relating to or having the appearance of a star
Of or pertaining to stars; astral; as, a stellar figure; stellary orbs
stellar disk
the flat part of a spiral galaxy around the central bulge
stellar disks
plural form of stellar disk
stellar wind
The equivalent of solar wind associated with a star other than our Sun
stellar winds
plural form of stellar wind
stellar parallax
the heliocentric parallax of a star
stellar wind
The varying flow of plasma ejected from the surface of a star into interstellar space
stellar

  Расстановка переносов

  stel·lar

  Турецкое произношение

  stelır

  Произношение

  /ˈstelər/ /ˈstɛlɜr/

  Этимология

  [ 'ste-l&r ] (adjective.) circa 1656. Late Latin stellaris, from Latin stella star; more at STAR.

  Слово дня

  eschatology
Избранное