spoken as opposed to written

listen to the pronunciation of spoken as opposed to written
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
orally
as opposed to
in contrast to, rather than, instead of
as opposed to
in contrast to, contrary to
spoken as opposed to written

  Расстановка переносов

  spo·ken as opposed to writ·ten

  Турецкое произношение

  spōkın äz ıpōzd tı rîtın

  Произношение

  /ˈspōkən ˈaz əˈpōzd tə ˈrətən/ /ˈspoʊkən ˈæz əˈpoʊzd tə ˈrɪtən/
Избранное