spheral

listen to the pronunciation of spheral
Английский Язык - Турецкий язык
küresel
simetrik
ahenkli
spherical
{s} küresel

Küresel bir düzlemde bir üçgenin açılarının toplamı 180'den dereceden daha fazladır. - The sum of the angles of a triangle on a spherical plane is more than 180 degrees.

Çocuk bir küresel üçgen çizdi. - The child drew a spherical triangle.

spherical
(Biyoloji) sferik
spherical
(Tıp) sferikal
spherical
küre şeklindeki
spherical
küreye ait
spherical
(Tıp) Kürevi, küreye ait, küresel, sphericus
spherical
{s} küre şeklinde
spherical
kürevi
spherical
{s} küre biçiminde

Bir buz hokeyi diski küre biçiminde değildir. - An ice hockey puck is not spherical.

spherical
gökcisimlerine sphericallyküre şeklinde
Английский Язык - Английский Язык
spherically symmetric
spherical
Of or pertaining to a sphere or the spheres
Rounded like a sphere; sphere-shaped; hence, symmetrical; complete; perfect
spheral
Избранное