spend time

listen to the pronunciation of spend time
Английский Язык - Турецкий язык
vakit harcamak
zaman harcamak

Tom hapiste zaman harcamak istemiyordu. - Tom didn't want to spend time in jail.

Biz şimdi Tom ile zaman harcamak zorundayız. - We have to spend time with Tom now.

{i} harcanılan zaman
{f} zaman harca

Siz her zaman çocuklarınızın hayatta başarılı olmaları için yardım edecek şeyleri yaparak zaman harcamalısınız. - You should always spend time doing things that help your children get ahead in life.

Boston'da en sevdiğin zaman harcama şeklin nedir? - What's your favorite way to spend time in Boston?

harcanilan zaman
vakit geçirmek
kalmak
zaman geçirmek
spend time in the society of one´s friends
arkadaşlarıyla vakit geçirmek
spend time in the
arkadaşlarıyla vakit geçirmek
spend the time efficiently
zamanı değerlendirmek
to spend time
zaman harcamak
spend good time together
birlikte hoş vakit geçirmek
spend quality time together
birlikte hoş vakit geçirmek
spend quality time together
birlikte iyi vakit geçirmek
Английский Язык - Английский Язык
To dedicate time to an activity
passed the time
spend time together
be together with someone for periods of time
spend time

  Турецкое произношение

  spend taym

  Произношение

  /ˈspend ˈtīm/ /ˈspɛnd ˈtaɪm/

  Этимология

  [ 'spend ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old English & Old French; Old English spendan, from Latin expendere to expend; Old French despendre, from Latin dispendere to weigh out; more at DISPENSE.

  Видео

  ... So we spent several years to spend time together with a lot ...
  ... few visitors spend time in a car ...

  Слово дня

  pike
Избранное