speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open

listen to the pronunciation of speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open
Английский Язык - Турецкий язык

Определение speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open в Английский Язык Турецкий язык словарь

nutcracker
{i} fındıkkıran
nutcracker
fındıkkıracağı
nutcracker
{i} köknar kargası
nutcracker
ceviz kıracak kıskaç
nutcracker
{i} kanca burun ve çene
nutcracker
(Askeri) MAYIN TUZAKLI AĞAÇ SANDIK ENGEL: Su altına yerleştirilen ve çıkarma araçlarının, manivelalarına çarpması neticesi infilak eden bir cins kıyı engeli
nutcracker
fındık kıracak
nutcracker
{i} ceviz kıracağı
Английский Язык - Английский Язык
nutcracker
speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open

  Расстановка переносов

  speckled birds that feed on nuts a com·pound le·ver used to crack nuts o·pen

  Турецкое произношение

  spekıld bırdz dhıt fid ôn nʌts ı kımpaund livır yuzd tı kräk nʌts ōpın

  Произношение

  /ˈspekəld ˈbərdz ᴛʜət ˈfēd ˈôn ˈnəts ə kəmˈpound ˈlēvər ˈyo͞ozd tə ˈkrak ˈnəts ˈōpən/ /ˈspɛkəld ˈbɜrdz ðət ˈfiːd ˈɔːn ˈnʌts ə kəmˈpaʊnd ˈliːvɜr ˈjuːzd tə ˈkræk ˈnʌts ˈoʊpən/

  Слово дня

  pariah
Избранное