speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly

listen to the pronunciation of speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly в Английский Язык Турецкий язык словарь

blab
sır vermek
blab
ispiyonlamak
blab
açığa vur
gabble
çabuk çabuk ve anlaşılmaz biçimde konuşmak
blab
boşboğaz

Her zaman, erkekler hakkında boşboğazlık ediyorum. - I blab about the boy all the time.

blab
{f} ağzından kaçırmak
blab
boş sözler söylemek
blab
boşboğaz kimse
blab
geveze kimse
blab
çenesi düşük
blab
geveze

Ben böyle bir gevezeyim. - I'm such a blabbermouth.

blab
ispiyonla
blab
{f} boşboğazlık etmek
blab
blabbermouthboşboğaz kimse
gabble
{f} gevezelik etmek
gabble
i çok çabuk konuşmak
gabble
{i} anlaşılmaz konuşma
Английский Язык - Английский Язык
piffle
gabble
prattle
prate
blab
palaver
gibber
maunder
twaddle
tattle
chatter
clack
blabber
speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly

    Расстановка переносов

    speak (about un·im·por·tant matters) rap·id·ly and in·ces·sant·ly

    Произношение

    Слово дня

    accrete
Избранное