soyut

listen to the pronunciation of soyut
Турецкий язык - Английский Язык
intangible
{i} abstract

I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian. - Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.

The theory is too abstract for me. - Teori benim için çok soyuttur.

pure
nonphysical
nonrepresentational
discrete
notional
abstract mücerret
transcendental
academic
abstract of
soyut cebir
abstract algebra
soyut düşünme
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract thinking
soyut kavram
abstract concept
soyut kavram
abstraction
soyut kavramsallaştırma
(Felsefe) abstract conceptualization
soyut matematik
(Matematik) pure mathematics
soyut resim
abstract painting
soyut sanat eseri
abstraction
soyut sanat eseri
abstract
soyut terim
abstraction
soyut uzay
(Matematik) abstract space
soyut varlıklar
intangibles
soyut yapıt
abstract
soyut ad
abstract noun
soyut akıl yürütme
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract reasoning
soyut algı
abstract perception
soyut algılar
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract perceptions
soyut bilim
pure science
soyut dünya
abstract world
soyut düşünce
(Felsefe) abstract thought
soyut düşünce
abstract
soyut düşünüş
philosophy
soyut ekspresyonizm
abstract expressionism
soyut fikir
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract idea
soyut görüş
abstract idea
soyut kavrama
(Felsefe) abstract conception
soyut kimlik
abstract identification
soyut kimlikler
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract identifications
soyut matematik
abstract mathematics
soyut modelleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract modeling
soyut olarak
notionally
soyut olarak
abstractly
soyut sanat
abstract art

Abstract art is something to feel. - Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.

Some abstract art is difficult to understand. - Bazı soyut sanatları anlaması zordur.

soyut sanatçı
(Sanat) abstract artist
soyut sayı
abstract number
soyut simge
abstract symbol
soyut söz dizimi ağacı
abstract syntax tree
soyut sınıflandırma
abstract characterization
soyut terim
(Dilbilim) abstract term
soyut tiyatro
(Tiyatro) abstract theater
soyut tiyatro
(Tiyatro) abstract theatre
soyut tutum
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract attitude
soyut varlık kavramı
ens
soyut veri tipleri 
(Bilgisayar) abstract data types 
soyut yatırım
(Ticaret) intangible investment
soyut zeka
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract intelligence
şey (soyut)
thing
soyut resim
abstract
Турецкий язык - Турецкий язык
Anlaşılması, kavranılması güç
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen mücerret, somut karşıtı, abstre: "En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H. Taner
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen mücerret, somut karşıtı, abstre
mücerret
ABSTRE
soyut isim
Düşünce yoluyla kabul edilen varlığın adı: Akıl, hayal, ülkü gibi
soyut sayı
Birimlerinin türü belirlenmemiş sayı, abstre sayı
soyut
Избранное