soyluluk

listen to the pronunciation of soyluluk
Турецкий язык - Английский Язык
nobility
blue blood
ancestor
noble
noblesse
nobles
augustness
quality
nobility, blue blood
gentility
grandeur
lordliness
genteelness
princely
baba soyluluk
patrilinearity
baba soyluluk
patrilineal descent
Турецкий язык - Турецкий язык
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
asalet
beyzadelik
asilzadelik
kent soyluluk
Burjuvazi (kent soyluluk), sosyal ve politik fikirleri, başlıca mülkiyet değerleri ve servetin kişisel yansıyışı kaygısı ile şekillenen insan grubu. Bu terim soylu kesimin altında olan, güçleri paradan gelen insanları tanımlamak için alçaltıcı bir şekilde kullanılır. Soyluluğun olmadığı kapitalist toplumlarda ise yönetimi ima eder
kent soyluluk
Burjuvazi
soyluluk
Избранное