sosyallik

listen to the pronunciation of sosyallik
Турецкий язык - Английский Язык
sociability
socialness
sociality
sosyal
{s} sociable

Tom definitely needs to be a bit more sociable. - Tom kesinlikle biraz daha sosyal olmalı.

The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often. - Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar.

sosyal
{s} social

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

sosyal
gregarious
sosyal
civilized
Sosyal
socient
sosyal
{s} conversable
sosyal
clubable
sosyal
{s} clubby
sosyal
socio
sosyal
social toplumsal, içtimai
sosyal
clubbable
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение sosyallik в Турецкий язык Турецкий язык словарь

SOSYAL
(Osmanlı Dönemi) Fr. İçtimaî. Cemiyete ait
Sosyal
içtimai
sosyal
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
sosyal
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimai: "Siz de vaktine, saatine göre ya etraftaki manzaraya, ya birtakım sosyal metafizik düşüncelere yahut da sadece kendi şahsi kaygılanmıza dalıp gitmişsinizdir."- R. N. Güntekin
sosyallik
Избранное