something that people do or cause to happen

listen to the pronunciation of something that people do or cause to happen
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that people do or cause to happen в Английский Язык Турецкий язык словарь

act
{i} eylem

O, yankesicilik eyleminde yakalandı. - He was caught in the act of pickpocketing.

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

act
(isim) hareket, davranış, amel, fiil; oyun, numara, rol, perde [tiy.]; eylem; kanun, yasa, resmi yazı; cinsel ilişki
act
{i} davranış

Davranışlarımı açıklamak benim için zor. - It's hard for me to explain my actions.

O cesur görünüyor fakat o sadece bir davranış. - He appears brave, but it's just an act.

act
{i} rol yapma, oyun
act
{i} kanun

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır. - According to Newton's Third Law of Motion Every action has an equal and opposite reaction.

act
{i} numara

Onlardan biri bir aktör, birini öldürme numarası yapacak. - One of them is an actor, who is going to pretend to murder someone.

Dan hasta numarası yapmadı bile. - Dan didn't even act sick.

act
{i} fiil
act
(rol) oynamak
act
davranmak

Çocuk gibi davranmaktan vazgeç. - Quit acting like a child.

Çocuklar yetişkinler gibi davranmak isterler. - Children want to act like grown-ups.

act
sahne

Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi. - The actor was on the stage for most of the play.

Aktris, sahne üzerinde geriye düştü. - The actress fell backward over the stage.

act
yasa

1862'de Kongre Homstead Yasasını geçirmişti. - In 1862, Congress had passed the Homestead Act.

Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir. - Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.

act
etki yapmak
act
{f} oynamak

Filmde oynamak ister misin? - Do you want to act in a movie?

act
{f} rol yapmak, oynamak
act
{f} numara yapmak
act
insan kudretinden üstün afet
act
(fiil) davranmak, hareket etmek; oynamak, numara yapmak, numarası yapmak,rol yapmak, rol oynamak; etki etmek; görevini yapmak
act
(Avrupa Birliği) hareket,iş,fiil;belge;kanun,yasa
act
{f} rol oynamak
Английский Язык - Английский Язык
act
something that people do or cause to happen

  Расстановка переносов

  some·thing that peo·ple do or cause to hap·pen

  Турецкое произношение

  sʌmthîng dhıt pipıl du ır kôz tı häpın

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈpēpəl ˈdo͞o ər ˈkôz tə ˈhapən/ /ˈsʌmθɪŋ ðət ˈpiːpəl ˈduː ɜr ˈkɔːz tə ˈhæpən/

  Слово дня

  scrannel
Избранное