something that is neither visible nor measurable

listen to the pronunciation of something that is neither visible nor measurable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that is neither visible nor measurable в Английский Язык Турецкий язык словарь

supernatural
doğaüstü

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

Tom doğaüstüne inanmaktadır. - Tom believes in the supernatural.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
Английский Язык - Английский Язык
supernatural
something that is neither visible nor measurable

  Расстановка переносов

  some·thing that I·s nei·ther vis·i·ble nor meas·ur·a·ble

  Турецкое произношение

  sʌmthîng dhıt îz naydhır vîzıbıl nôr mejırıbıl

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ˈnīᴛʜər ˈvəzəbəl ˈnôr ˈmeᴢʜərəbəl/ /ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ˈnaɪðɜr ˈvɪzəbəl ˈnɔːr ˈmɛʒɜrəbəl/

  Слово дня

  hendiadys
Избранное