something that has been decided in advance

listen to the pronunciation of something that has been decided in advance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that has been decided in advance в Английский Язык Турецкий язык словарь

predetermination
önceden saptama
predetermination
önceden belirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenim
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenme
predetermination
{i} önceden kararlaştırma
Английский Язык - Английский Язык
predetermination
something that has been decided in advance

  Расстановка переносов

  some·thing that has been de·ci·ded in ad·vance

  Турецкое произношение

  sʌmthîng dhıt hız bın dîsaydîd în ıdväns

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət həz bən dəˈsīdəd ən ədˈvans/ /ˈsʌmθɪŋ ðət həz bən dɪˈsaɪdɪd ɪn ədˈvæns/

  Слово дня

  credenza
Избранное