something that cannot be given an ordinary explanation

listen to the pronunciation of something that cannot be given an ordinary explanation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that cannot be given an ordinary explanation в Английский Язык Турецкий язык словарь

supernatural
doğaüstü

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
Английский Язык - Английский Язык
supernatural
something that cannot be given an ordinary explanation

  Расстановка переносов

  some·thing that can·not be giv·en an or·di·na·ry ex·pla·na·tion

  Турецкое произношение

  sʌmthîng dhıt kınät bi gîvın ın ôrdıneri eksplıneyşın

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət kəˈnät bē ˈgəvən ən ˈôrdəˌnerē ˌekspləˈnāsʜən/ /ˈsʌmθɪŋ ðət kəˈnɑːt biː ˈɡɪvən ən ˈɔːrdəˌnɛriː ˌɛkspləˈneɪʃən/

  Слово дня

  scrannel
Избранное