something impressed

listen to the pronunciation of something impressed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something impressed в Английский Язык Турецкий язык словарь

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

Manzaradan derinden etkilendim. - I was deeply impressed by the scenery.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Английский Язык - Английский Язык
impress
something impressed

  Расстановка переносов

  some·thing impressed

  Турецкое произношение

  sʌmthîng împrest

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ əmˈprest/ /ˈsʌmθɪŋ ɪmˈprɛst/

  Слово дня

  skulk
Избранное