someone who refuses to conform to established standards of conduct

listen to the pronunciation of someone who refuses to conform to established standards of conduct
Английский Язык - Английский Язык
recusant
nonconformist
someone who refuses to conform to established standards of conduct

  Расстановка переносов

  some·one who refuses to con·form to established standards of con·duct

  Турецкое произношение

  sʌmwʌn hu rıfyuzız tı kınfôrm tı istäblîşt ständırdz ıv kındʌkt

  Произношение

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o rəˈfyo͞ozəz tə kənˈfôrm tə ēˈstabləsʜt ˈstandərdz əv kənˈdəkt/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː rəˈfjuːzəz tə kənˈfɔːrm tə iːˈstæblɪʃt ˈstændɜrdz əv kənˈdʌkt/

  Слово дня

  bilk
Избранное