someone who breaks a record

listen to the pronunciation of someone who breaks a record
Английский Язык - Английский Язык
record-breaker
record-holder
someone who breaks a record

  Расстановка переносов

  some·one who breaks a rec·ord

  Турецкое произношение

  sʌmwʌn hu breyks ı rıkôrd

  Произношение

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈbrāks ə rəˈkôrd/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈbreɪks ə rəˈkɔːrd/

  Слово дня

  katabasis
Избранное