someone seeking social prominence by obsequious behavior

listen to the pronunciation of someone seeking social prominence by obsequious behavior
Английский Язык - Турецкий язык

Определение someone seeking social prominence by obsequious behavior в Английский Язык Турецкий язык словарь

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
social climber
sosyeteye girmeye çalışan
climber
dağcı

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

Tom çok iyi bir dağcı değil. - Tom is not a very good climber.

climber
tırmanıcı

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Английский Язык - Английский Язык
social climber
climber
someone seeking social prominence by obsequious behavior

  Расстановка переносов

  some·one seek·ing so·cial pro·mi·nence by ob·se·qui·ous be·ha·vior

  Турецкое произношение

  sʌmwʌn sikîng sōşıl prämınıns bay ıbsikwiıs bîheyvyır

  Произношение

  /ˈsəmˌwən ˈsēkəɴɢ ˈsōsʜəl ˈprämənəns ˈbī əbˈsēkwēəs bəˈhāvyər/ /ˈsʌmˌwʌn ˈsiːkɪŋ ˈsoʊʃəl ˈprɑːmənəns ˈbaɪ əbˈsiːkwiːəs bɪˈheɪvjɜr/

  Слово дня

  contango
Избранное