solution to a division problem (mathematics)

listen to the pronunciation of solution to a division problem (mathematics)
Английский Язык - Турецкий язык
bir bölünme sorunu (matematik çözüm)
quotient
(Biyoloji) oran
quotient
i., mat. bölüm
quotient
bir niceliğin diğerinde kaç kere olduğunu belirten sayı
quotient
(Matematik) bölüntü
quotient
bölüm
quotient
{i} bölüm [mat.]
quotient
(isim) bölüm [mat.]
Английский Язык - Английский Язык
{i} quotient
solution to a division problem (mathematics)
Избранное