solak

listen to the pronunciation of solak
Турецкий язык - Английский Язык
left-handed

From the position of the wounds on the body, the police could tell that the attacker was left-handed. - Yaraların vücuttaki konumundan, polis saldırganın solak olduğunu tespit etti.

Tim writes as if he were left-handed. - Tim sanki solakmış gibi yazar.

left handed
left hand
left-hander
left-handed; left-hander
southpaw

Who's your favourite southpaw baseball player? - En sevdiğin solak beyzbol oyuncusu kimdir?

left hander
molly-dooker
(Tıp) sinistrmanual
lefthanded
sinistral
solak (futbolcu)
left-footer
solak kimse
left handed person
solak kutuplu
left-handed polarized
Турецкий язык - Турецкий язык
Daha çok sol elini kullanarak iş yapan (kimse)
Yeniçeri ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
Yeniçeri ocağının, padişahın muhafızlığını yapan asker sınıfı
Padişahın muhafızlığını yapan yeniçeri sınıfı
kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi
yesari
(Osmanlı Dönemi) A'SER
solak
Избранное