sofu

listen to the pronunciation of sofu
Турецкий язык - Английский Язык
ascetic

She lives an ascetic lifestyle. - O sofu bir yaşam tarzı yaşar.

devoutly religious
pious
(deyim) blue nose
bigot
bluenose
fanatical
godly
hot gospeler
(someone) who strictly conforms to the laws or principles of his religion, strict (adherent)
devotee
fanatic
religionist
religious
religious, pious, godly, devout; devotee
ascetical
puritan
tightlaced
puritanical
sanctimonious
sofu bir şekilde
ascetically
sahte sofu
pious
dindar, sofu
pious, devout
kaba sofu religious bigot
in the extreme
sahte sofu
sanctimonious
sahte sofu
pharisee
yalancı sofu
sanctified
Турецкий язык - Турецкий язык
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
Medrese öğrencisi
abid
kaba sofu
Dinî kuralları yanlış yorumlayarak ibadet ve düşüncede aşırılığa kaçan
sofu
Избранное