small, dependent monastic community with fewer than eight monastics

listen to the pronunciation of small, dependent monastic community with fewer than eight monastics
Английский Язык - Турецкий язык

Определение small, dependent monastic community with fewer than eight monastics в Английский Язык Турецкий язык словарь

obedience
itaat

Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama. - Don't interpret their silence as obedience.

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
riayet
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
obedience
uyma
obedience
itaat etme

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
{i} boyun eğme

Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
{i} bağlılık
obedience
söz dinleme
obedience
{i} sadakât
Английский Язык - Английский Язык
obedience
small, dependent monastic community with fewer than eight monastics

    Расстановка переносов

    small, de·pend·ent mo·nas·tic com·mu·ni·ty with few·er than eight monastics

    Слово дня

    feuilleton
Избранное