slowly, inactively, lethargically, lazily, slothfully; dully

listen to the pronunciation of slowly, inactively, lethargically, lazily, slothfully; dully
Английский Язык - Турецкий язык

Определение slowly, inactively, lethargically, lazily, slothfully; dully в Английский Язык Турецкий язык словарь

sluggishly
uyuşuk bir biçimde
sluggishly
tembelce
sluggishly
yavaşça
sluggishly
durgun bir halde
sluggishly
pasifçe
sluggishly
ağır kanlı bir şekilde
sluggishly
halsiz bir şekilde
sluggishly
ağırca/miskince
Английский Язык - Английский Язык
sluggishly
slowly, inactively, lethargically, lazily, slothfully; dully

    Расстановка переносов

    slowly, inactively, lethargically, lazily, slothfully; dul·ly

    Произношение

    Слово дня

    arterious
Избранное