slowing the development of an illness; prophylactic

listen to the pronunciation of slowing the development of an illness; prophylactic
Английский Язык - Турецкий язык

Определение slowing the development of an illness; prophylactic в Английский Язык Турецкий язык словарь

preventive
önleyici

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

preventive
(Tıp) prevantif
preventive
engelleyici
preventive
{i} önlem

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

preventive
preventive war önleme savaşı
preventive
preventiv
preventive
preventive detention suçluların
preventive
yeni suç işlememesi için
preventive
{i} önleyici şey
preventive
{i} önleyici ilaç
preventive
(Tıp) Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi
preventive
(Tıp) Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik
preventive
önleyici tedbir

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

preventive
{s} koruyucu

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

preventive
preventive measures önleyici tedbirler
Английский Язык - Английский Язык
preventive
slowing the development of an illness; prophylactic

    Расстановка переносов

    slowing the de·ve·lop·ment of an illness; pro·phy·lac·tic

    Произношение

    Слово дня

    capitulate
Избранное