slightly open (of a door)

listen to the pronunciation of slightly open (of a door)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение slightly open (of a door) в Английский Язык Турецкий язык словарь

ajar
yarı açık
ajar
aralık

Kapı aralık bırakıldı. - The door was left ajar.

Evin kapısı aralıktı. - The door to the house was ajar.

ajar
sarsıntılı olarak
ajar
z. aralık, az açık (kapı)
ajar
az açık ahenksiz
ajar
adv.aralık: adj.aralık,aralık
ajar
biraz açık
ajar
ahenksiz olarak
ajar
biraz açık şekilde
Английский Язык - Английский Язык
{s} ajar
slightly open (of a door)
Избранное