sit or lie with one's limbs spread out

listen to the pronunciation of sit or lie with one's limbs spread out
Английский Язык - Турецкий язык

Определение sit or lie with one's limbs spread out в Английский Язык Турецкий язык словарь

sprawl
{f} yayılmak
sprawl
yayılarak otur
sprawl
gelişigüzel yayılma
sprawl
yayılarak oturmak/yatmak
sprawl
büyüme
sprawl
(bitki) gelişigüzel yayılmak
sprawl
gelişme
sprawl
yayılarak oturma ya da yatma
sprawl
{i} gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
yatarken kol ve bacakları yaymak
sprawl
{f} sereserpe uzanmak
sprawl
{f} yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak; yayılarak oturmak
sprawl
{i} yayılma
sprawl
yayıl

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

Kentsel yayılım çevresel olarak zarar verir. - Urban sprawl is environmentally damaging.

sprawl
sere serpe uzanmak
sprawl
{i} serilme
sprawl
{f} yayılarak oturmak
sprawl
{f} serilmek
sprawl
{f} genişlemek
sprawl
(isim) yayılma, dağılma, serilme, gelişigüzel yayılan topluluk
Английский Язык - Английский Язык
sprawl
sit or lie with one's limbs spread out

  Расстановка переносов

  sit or Lie with one's limbs spread out

  Турецкое произношение

  sît ır lay wîdh wʌnz lîmz spred aut

  Произношение

  /ˈsət ər ˈlī wəᴛʜ ˈwənz ˈləmz ˈspred ˈout/ /ˈsɪt ɜr ˈlaɪ wɪð ˈwʌnz ˈlɪmz ˈsprɛd ˈaʊt/

  Слово дня

  byronic
Избранное