simple past tense and past participle of ally

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of ally
Английский Язык - Турецкий язык

Определение simple past tense and past participle of ally в Английский Язык Турецкий язык словарь

allied
{s} bağlaşık
allied
{s} müttefik

Müttefik kuvvetleri batıdan saldırıyorlardı. - Allied forces were attacking from the west.

Savaş Müttefik Devletler için zaferle sona erdi. - The war ended in victory for the Allied Powers.

allied
{s} benzer
allied
(Askeri) MÜTTEFİK: Birbiriyle ittifak halinde iki veya daha çok devlet
allied
aynı türden
allied
birleşik
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
allied
birbirine bağlı
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
allied
aralarında anlaşma olan
allied
{s} with/to -e bağlı
allied
{s} birlik olan
allied
birleşmiş
allied
{s} with/to ile beraber
allied
birleş
allied
(sıfat) müttefik, birlik olan, bağlaşık; akraba
allied
akraba olan
allied
hısım olan
Английский Язык - Английский Язык
allied
simple past tense and past participle of ally

    Расстановка переносов

    sim·ple past tense and past par·ti·ci·ple of al·ly

    Произношение

    Слово дня

    sass
Избранное