simple past tense and past participle of accustom

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of accustom
Английский Язык - Турецкий язык

Определение simple past tense and past participle of accustom в Английский Язык Турецкий язык словарь

accustomed
{s} alışkın

O, seyahat etmeye alışkındır. - He's accustomed to traveling.

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm accustomed to getting up early.

accustomed
{s} alışılmış

Alışılmış olandan farklı bir bağlamda bir şey görmek şaşırtıcı olabilir. - Seeing something in a different context than the accustomed one can be surprising.

accustomed
alışkan
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
accustomed
her zamanki
accustomed
(~ to) alışkın
accustomed
{f} alıştır

O hızla kendini yeni çevresine alıştırdı. - He quickly accustomed himself to his new surroundings.

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
accustomed
alıştırılmış
accustomed
{s} alışmış

Yoluna çıkan herhangi birine rüşvet vermeye alışmış. - He is accustomed to bribing anyone who gets in his way.

Tom burada çalışmaya alışmış durumda. - Tom has gotten accustomed to it working here.

accustomed
{s} alışık

Annem zor işe alışık değildir. - My mother is not accustomed to hard work.

Ben herkesin önünde konuşmaya alışık değilim. - I am not accustomed to speaking in public.

Английский Язык - Английский Язык
accustomed
simple past tense and past participle of accustom
Избранное