sigorta etmek

listen to the pronunciation of sigorta etmek
Турецкий язык - Английский Язык
{f} insure
ensure
to insure
to insure, to assure, to cover
underwrite
sigorta et
insure

He insured his new house against fire. - Yeni evini yangına karşı sigorta ettirdi.

I would like to insure this package. - Bu koliyi sigorta ettirmek istiyorum.

Турецкий язык - Турецкий язык
Bir şeyi, bir kimseyi ileride olabileceği düşünülen kazanın zararını gidermek için sigortaya bağlamak
sigortalamak
sigorta etmek
Избранное