signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup

listen to the pronunciation of signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup
Английский Язык - Турецкий язык

Определение signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup в Английский Язык Турецкий язык словарь

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Sizin el sıkışmanız çok sıkı. - Your handshake is too tight.

Kulübümüzün gizli el sıkışması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
{f} tokalaş

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
Öntanışma
Английский Язык - Английский Язык
handshake
signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup

  Расстановка переносов

  signals be·tween a wire·less phone and a wire·less sys·tem to ac·com·plish call set·up

  Турецкое произношение

  sîgnılz bitwin ı wayrlîs fōn ınd ı wayrlîs sîstım tı ıkämplîş kôl setʌp

  Произношение

  /ˈsəgnəlz bēˈtwēn ə ˈwīrləs ˈfōn ənd ə ˈwīrləs ˈsəstəm tə əˈkämpləsʜ ˈkôl ˈsetˌəp/ /ˈsɪɡnəlz biːˈtwiːn ə ˈwaɪrlɪs ˈfoʊn ənd ə ˈwaɪrlɪs ˈsɪstəm tə əˈkɑːmplɪʃ ˈkɔːl ˈsɛtˌʌp/

  Слово дня

  gestalt
Избранное