short for a physical oral examination or oral exam

listen to the pronunciation of short for a physical oral examination or oral exam
Английский Язык - Турецкий язык

Определение short for a physical oral examination or oral exam в Английский Язык Турецкий язык словарь

oral
sözlü

Sözlü gelenek yüzlerce yıldır vardır. - Oral tradition has existed for hundreds of years.

Onun İngilizce sözlü sınavı vardı. - She had an oral examination in English.

oral
{s} ağız

İyi ağız hijenine sahip olmak önemlidir. - Having good oral hygiene is important.

oral
(isim) sözlü
oral
(Tıp) ağız yoluyla
oral
(Tıp) ağız içi
oral
sözel
oral
ağızdan
oral
ağızdan/sözlü
oral
(Diş Hekimliği) Ağızla ilgili
oral
ağıza ait
oral
{s} oral yolla
oral
{s} oral
oral
{s} oral, ağızdan alınan (ilaç)
oral
ağzın bulunduğu tarafı gösterenı orallyağızdan
oral
{s} ruhb. oral
oral
oralssözlü imtihanlar
Английский Язык - Английский Язык
oral
short for a physical oral examination or oral exam

  Расстановка переносов

  Short for a phys·i·cal o·ral ex·a·mi·na·tion or o·ral ex·am

  Турецкое произношение

  şôrt fôr ı fîzîkıl ôrıl îgzämıneyşın ır ôrıl îgzäm

  Произношение

  /ˈsʜôrt ˈfôr ə ˈfəzəkəl ˈôrəl əgˌzaməˈnāsʜən ər ˈôrəl əgˈzam/ /ˈʃɔːrt ˈfɔːr ə ˈfɪzɪkəl ˈɔːrəl ɪɡˌzæməˈneɪʃən ɜr ˈɔːrəl ɪɡˈzæm/
Избранное