shooting

listen to the pronunciation of shooting
Английский Язык - Турецкий язык
ateş etme

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Tom ateş etmeye başladı. - Tom started shooting.

(Sinema) çevirim
ateşli silahların atılması
ateş

Asker silahsız bir düşmana ateş etmeyi reddetti. - The soldier disdained shooting an unarmed enemy.

Adam aniden silahını ateşlemeye başladı. - The man suddenly started shooting his gun.

{f} ateş et

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Dikkatli ol, bu adamın ateş etme ruhsatı var! - Be careful, this guy has a shooting license!

atış

Atışın kazara olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you think the shooting was accidental?

Her zaman atış yaparım, hedefi ıskalarım. - Every time I practice shooting, I miss the target.

çekim

Düşük açıdan çekim yapmak bacaklarınızı daha uzun gösterir. - Shooting from a low angle makes your legs appear longer.

Tom çekim hakkında bir şey söyledi mi? - Did Tom say anything about the shooting?

filme alma
avcılık
atıcılık
{i} (ateşli silahla) birinin yaralanması/öldürülmesi
{s} sızlayan
{i} (hedefi)
{i} filizlenme
{i} sızlama
ateş ederek

Onun yapacağını söylediğin gibi o ateş ederek ortaya çıktı. - He came out shooting, same as you said he would.

{s} filizlenen
{i} av sahası
{i} av
{i} zonklama
{i} ateş, ateşli silahların atılması: The shooting stopped. Ateş kesildi
{i} film çekme
{s} zonklayan
çekimi
shoot
çekim yapmak (kamera)
shoot
ateş etmek

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

shooting brake
steyşın
shooting brake
kalburüstü sınıf arabası
shooting guard
(Spor) takımın en iyi şutörü
shooting season
av mevsimi
shooting season
av sezonu
shooting star
(Astronomi) ağan
shooting star
şahap
shooting star
(Astronomi) ağma
shooting gallery
atış poligonu
shooting range
kamera uzaklığı
shooting range
kamera mesafesi
shooting script
çevirim senaryosu
shooting script
çekim senaryosu
shooting star
akanyıldız
shooting down
aşağı çekim
shooting pain
çakıcı ağrı
shooting range
poligon
shooting star
Kayan yıldız

Kayan yıldızlar bir saniyeden daha az bir sürede gökyüzünü geçebilir. - Shooting stars can fly across the sky in less than a second.

Kayan yıldızlar meteoritlerdir. - Shooting stars are meteorites.

shooting star
gökb. akanyıldız, ağan
shooting the breeze
meltem çekim
shooting war
sıcak savaş
shooting box
avcı kulübesi
shooting brake
İng. steyşın
shooting clock
(Spor) şut saati
shooting day
(Sinema) çevirim günü
shooting drill
(Askeri) atış eğitimi
shooting flow
sel rejiminde akım
shooting flow
kritik altı akım
shooting from different angles
açılama
shooting gallery
(Askeri) KAPALI ATIŞ POLİGONU
shooting glasses
(Avcılık) atış gözlüğü
shooting iron
ateşli silah
shooting license
avcılık lisansı
shooting match
atışma
shooting match
atış müsabakası
shooting match
kavga
shooting match
tartışma
shooting mistakes
çekim hataları
shooting of a film
filmin çevirimi
shooting period
(Sinema) çevirim süresi
shooting range
atış poligonu
shooting schedule
(Sinema) çekim tablosu
shooting script
sin. çevirim senaryosu
shooting star
göktaşı

Aa, bak, bir göktaşı! - Oh, look, a shooting star!

shooting star
gökb. akanyıldız, ağma
shooting war
kanlı savaş
shooting war
gerçek savaş
trouble shooting
(Askeri) ARIZA GİDERME: Uçak veya teçhizatta hatalı çalışmanın nedenini araştırıp bulma işlemi. Bunun İngiliz Hava Kuvvetleri'nde kullanılan karşılığı (aircraft fault diagnosis) dir
shoot
{i} vurma

Tom silahsız bir insanı vurmakla suçlandı. - Tom has been accused of shooting an unarmed man.

Geyiği vurmaya gönlü elvermedi. - He couldn't bring himself to shoot the deer.

happy shooting
Kutlamalarda havaya ateş açılması
shoot
atış yapmak
shoot
vurmak

Tom silahsız bir insanı vurmakla suçlandı. - Tom has been accused of shooting an unarmed man.

Seni vurmak istemiyorum, fakat zorunda kalırsam, vururum. - I don't want to shoot you, but I will if I have to.

shoot
filizlenmek
shoot
ateş etme

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

shoot
atma

Keşke desteksiz atmadan önce onun hakkında düşünseydin. - If only you'd thought of that before shooting your big mouth off.

shoot
çekim yapmak

Düşük açıdan çekim yapmak bacaklarınızı daha uzun gösterir. - Shooting from a low angle makes your legs appear longer.

execute by shooting
(Kanun) kurşuna dizmek
outdoor shooting
(Sinema) dışarıda çevirim
photo shooting
fotoğraf çekimi
shoot
avlama
shoot
filme almak
shoot
ateş

Tom'un Mary'ye ateş edecek cesareti yoktu. - Tom didn't have the guts to shoot Mary.

Bir grup milis onu gördü ve ateş açmaya başladı. - A group of militia saw him and began shooting.

shoot
(silahla) vurmak
shoot
yakmak
shoot
fidan
shoot
tevek
shoot
yuvarlanmak (varil)
shoot
kurşun atmak
shoot
atmak (kurşun/ok/top)
shoot
filiz sürmek
shoot
kamera çekimi yapmak
shoot
kurşun sıkmak
shoot
silah atmak
shoot
(Askeri) ateşlemek
shoot
kurşunlamak
shoot
çubuk
shoot
öldürme

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

Öldürmek için ateş etmemiz söylendi. - We were told to shoot to kill.

shoot
(Denizbilim) atmak
shooting star
yıldız kayması
trouble shooting
(Askeri) arıza giderme
trouble shooting
arıza bulma ve giderme
trouble shooting
(Otomotiv) arızacılık
trouble shooting
(Elektrik, Elektronik,Teknik) arıza bulma
abirritative shooting
irritasyonu hafifletme
camera shooting
çekim
camera shooting
filme alma
film shooting
film çevirme
film shooting
film çekme
film shooting
filme alma
shoot
yaralamak
shoot
öldürmek

Öldürmek için ateş etmemiz söylendi. - We were told to shoot to kill.

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

shoot
{i} çekim

Çekim yaklaşık öğleyin başladı. - The shooting started around noon.

Tom çekim hakkında bir şey söyledi mi? - Did Tom say anything about the shooting?

shoot
aniden fırlamak
shoot
{f} ateş et

Tom'un Mary'ye ateş ettiğini gördüm. - I saw Tom shoot Mary.

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

shoot
atış

Bu tank hareket halinde atış yapabilir. - This tank can shoot on the move.

Atışın kazara olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you think the shooting was accidental?

shoot
sürgün
shoot
yıldırım gibi geçmek
shoot
{i} av partisi
shoot
av alanı
shoot
(film/resim) çekmek
shoot
(ateş edip) vurmak
trouble shooting
arıza tespiti
trouble shooting
arıza arama
trouble shooting
onarım
wing shooting
atış talimi
clay pigeon shooting
kıl güvercin çekim
indoor shooting
kapalı atış
location shooting
açık havada çevirme, stüdyo dışında çevirme, yerinde filme alma,dışarıda çevirim
practice in shooting at targets
hedeflere ateş pratik
shoot
çekel
shootings
tüfek atışları
studio shooting
stüdyoda çevirim, islikte çevirim
the whole shooting match
hepsi, sürü sepet
Shoot
{k} Haydi anlat!
adobe shooting
(Askeri) DIŞ İMLA HAKKI İLE TAHRİP: Bak. "mudcapping"
exterior shooting
(Sinema) dış çekim
go shooting
ava çıkmak
location shooting
(Sinema) stüdyo dışında çevirme
location shooting
(Sinema) dışarıda filme alma
location shooting
(Sinema) açık havada çevirme
location shooting
(Sinema) yerinde füme alma
mute shooting
(Sinema) sessiz çevirim
practice shooting
(Askeri) ATIŞ TATBİKATI: Bak. "practice fire"
seismic shooting
sismik atış
shoot
{i} fışkın
shoot
aşı yapmak
shoot
{f} şut çekmek
shoot
{i} fotoğraf çekme
shoot
fotoğraf çekmek
shoot
(Tekstil) atkılamak, atkı almak
shoot
{f} hızla geçmek
shoot
{i} füze fırlatma
shoot
ölçmek
shoot
{f} (kurşun/ok/top) atmak
shoot
{i} avlak
shoot
{f} avlamak
shoot
{f} fırlamak
shoot
akıntı ile geçmek
shoot
{i} mesafe
shoot
içine başka renk karıştırmak
shoot
{f} perdahlamak (kereste)
shoot
{f} avlanmak
shoot
{i} av
shoot
{f} yuvarlanmak (varil vb.)
shoot
(fiil) atmak, avlamak, vurmak, çekmek [fot.], fırlatmak, ateş etmek, öldürmek, şut çekmek, atış yapmak, çekmek, çekim yapmak, hızla geçmek, iğne yapmak, aşı yapmak, sürgün vermek, filizlenmek, yuvarlanmak (varil vb.), perdahlamak (kereste), avlanmak, fırlamak, zonklamak, sancımak, fazla gelmek (gemi safrası)
shoot
{f} sancımak
shoot
{f} fazla gelmek (gemi safrası)
shoot
{f} (bir şeyi) tükürüvermek
shoot
{f} (ağrı) (belirli
shoot
{i} filiz
shoot
{i} budak
shoot
{f} from -den fışkırmak
shoot
{f} çekmek [fot.]
shoot
{i} şiddetli akıntı
shoot
{i} vuruş
shoot
{f} iğne yapmak
shoot
{f} çekmek
shoot
{f} fırlatmak
shoot
{f} zonklamak
shoot
{f} (shot)
shoot
out ile sürmek
shoot
tüfek kul
shoot
yuvarlanmak
shoot
{f} sürgün vermek
shoot
keresteyi rendeleme
shoot
{f} (bir hedefi) (silahla) vurmak
shoot
silâhla öldürmek veya yaralamak
skeet shooting
havaya atılan hedefleri vurma
snap shooting
(Avcılık) ani atış
studio shooting
(Sinema) stüdyoda çevirim
studio shooting
(Sinema) işlikte çevirim
the whole shooting
hepsi, sürü sepet
trap shooting
havaya atılan hedefleri vurma
trap shooting
makinenin fırlattığı hedefleri vurma
trouble shooting
hata arama,onarım
Английский Язык - Английский Язык
An instance of shooting (a person) with a gun

Police are hunting the people who carried out the shootings last week.

Present participle of shoot
The sport or activity of firing a gun
{n} the killing of game with a gun
the act of firing a projectile; "his shooting was slow but accurate"
A shooting is an occasion when someone is killed or injured by being shot with a gun. A drug-related gang war led to a series of shootings in the city
A set of parameters used to define a rendering
killing someone by gunfire; "when the shooting stopped there were three dead bodies
The shooting of a film is the act of filming it. Ingrid was busy learning her lines for the next day's shooting. Sport of gun marksmanship. It typically involves firing at targets with rifles, pistols, and shotguns. World championship competitions are held for the small-bore rifle, free rifle, centre-fire pistol, free pistol, rapid-fire pistol, air rifle, air pistol, and shotgun. Shooting has been an Olympic sport since the modern games began in 1896; women's events were established in 1984. See also skeet shooting; trapshooting
to expose photographic film or photostencil materials to light
Shooting is hunting animals with a gun as a leisure activity. Grouse shooting begins in August
killing someone by gunfire; "when the shooting stopped there were three dead bodies"
{s} of or pertaining to shooting; sharp, sudden (of pain)
{i} firing of guns or missiles; hunt; instance in which a person is injured or killed by gunfire
Of or pertaining to shooting; for shooting; darting
The act of one who, or that which, shoots; as, the shooting of an archery club; the shooting of rays of light
when a player kicks the ball at the opponent's net in an attempt to score a goal
A wounding or killing with a firearm; specifically (Sporting), the killing of game; as, a week of shooting
the act of firing a projectile; "his shooting was slow but accurate" killing someone by gunfire; "when the shooting stopped there were three dead bodies
Heading or kicking the ball on goal with the intent of scoring
A sensation of darting pain; as, a shooting in one's head
to throw the ball at the basket
shooting circle
One of two semicircles in the goal thirds, radius 4.9 metres, in which the goal shooter and goal attack can shoot
shooting galleries
plural form of shooting gallery
shooting gallery
Any game or match with lots of shooting (e.g. at a goal)
shooting gallery
A carnival game typically featuring a pellet gun and numerous moving mechanical tracks with small targets to be shot for prizes
shooting gallery
A room where heroin users shoot heroin
shooting guard
A guard specializing in shooting from outside, particular from beyond the three-point line
shooting iron
A firearm, especially a handgun

The U.S. Army's newest war tool, the M-3 submachine gun, unveiled last week. . . . a stark, crude, unlovely shooting iron.

shooting preserve
A preserve or area of country used for hunting
shooting range
A facility designed for firearms practice
shooting ranges
plural form of shooting range
shooting spree
the random shooting of multiple people with no obvious motive
shooting star
Any of several wild plants in the Dodecatheon genus of flowering plants mostly found in Western North America
shooting star
A meteor, especially a streak of light in the night sky, caused by a meteoroid burning up as it enters the Earth’s atmosphere
shooting stars
plural form of shooting star
shooting stick
A walking stick that has a spike at one end, and a handle that unfolds into a simple seat; used as a short-term seat at outdoor events
shooting-iron
Alternative spelling of shooting iron
shooting-spree
Attributive form of shooting spree

shooting-spree victim.

shooting the messenger
(deyim) "Shooting the messenger" is a metaphoric phrase used to describe the act of lashing out at the (blameless) bearer of bad news
shooting at
firing, sniping, slinging
shooting box
hunter's cabin, hunter's lodge
shooting brake
another name for a station wagon
shooting coat
hunting suit, hunting clothes
shooting gallery
an enclosed firing range with targets for rifle or handgun practice
shooting gallery
a building (usually abandoned) where drug addicts buy and use heroin
shooting gallery
an enclosed firing range with targets for rifle or handgun practice a building (usually abandoned) where drug addicts buy and use heroin
shooting gallery
A shooting gallery is a place where people use rifles to shoot at targets, especially in order to win prizes
shooting gallery
shooting range, place where one can go to practice shooting
shooting iron
firearm, gun, cannon, rifle
shooting license
document which permits one to use a gun
shooting lodge
a small country house used by hunters during the shooting season
shooting match
the whole shooting match everything, or an event that is the most complete of its kind
shooting pain
sharp ache, great amount of pain
shooting preserve
a preserve on which hunting is permitted during certain months of the year
shooting range
an enclosed firing range with targets for rifle or handgun practice
shooting range
practice range for firing guns
shooting script
The final version of a movie or television script with the scenes arranged in sequence as they are to be filmed or taped
shooting script
the final detailed script for making a movie or TV program
shooting season
time of year in which hunting takes place
shooting star
A shooting star is a piece of rock or metal that burns very brightly when it enters the earth's atmosphere from space, and is seen from earth as a bright star travelling very fast across the sky. a piece of rock or metal from space, that burns brightly as it falls towards the Earth = meteor
shooting star
a streak of light in the sky at night that results when a meteoroid hits the earth's atmosphere and air friction causes the meteoroid to melt or vaporize or explode
shooting star
star in the sky that is falling, meteor
shooting stick
device that resembles a spiked walking stick but the top opens into a seat
shooting stick
A stick resembling a cane, pointed at one end with a folding seat at the other, typically used by spectators at outdoor sporting events. a pointed stick with a top that opens out to form a seat
shooting war
When two countries in conflict engage in a shooting war, they fight each other with weapons rather than opposing each other by diplomatic or other means
like shooting fish in a barrel
Absurdly easy

We can put the collection box directly under the chute. It'll be like shooting fish in a barrel.

officer-involved shooting
An incident in which a firearm was discharged during a situation attended by a constable, usually where the officer fired upon a threat or attack upon his person or that of another
school shooting
A shooting which takes place in a school
shoot
To make the stated score

In my round of golf yesterday I shot a 76.

shoot
To tip (something, especially coal) down a chute
shoot
To deviate from kayfabe, either intentionally or accidentally; to actually connect with unchoreographed fighting blows and maneuvers, or speak one's mind (instead of an agreed-to script)
shoot
The emerging stem and embryonic leaves of a new plant
shoot
To inject. For example heroin
shoot
To measure the distance and direction to (a point)
shoot
To go over or pass quickly through

shoot the rapids.

shoot
A photography session
shoot
To fire a projectile or energy weapon at

The man, in a desperate bid for freedom, grabbed his gun and started shooting anyone he could.

shoot
To dismiss or do away with

His idea was shot on sight.

shoot
A mild expletive, expressing disbelief or disdain

Shoot! I forgot! I have to go and get ready.

the whole shooting match
everything; the entire collection, endeavor, or activity

It started raining on their picnic and they had to move the whole shooting match inside.

shoot
{n} a branch issued from the main stock
shoot
{v} to let off, discharge from a gun, dart, pass, push forward, jut out, sprout, twitch, kill
accidental shooting
unintentional firing of a gun
clay pigeon shooting
a sport in which you shoot at circles of hard clay that are thrown up into the air American Equivalent: skeet shooting
crap shooting
Same as Craps
drive-by shooting
shooting someone from a car as it is driven past the victim
retaliatory shooting
shooting for revenge, shooting in order to requite an attack
rifle-shooting
operation of firearms, firing of rifles
shoot
Usually, the above ground portion of a plant, bearing the leaves Contrast with root
shoot
If you shoot a look at someone, you look at them quickly and briefly, often in a way that expresses your feelings. Mary Ann shot him a rueful look The man in the black overcoat shot a penetrating look at the other man
shoot
To discharge, causing a missile to be driven forth; followed by a word denoting the weapon or instrument, as an object; often with off; as, to shoot a gun
shoot
{i} newly grown plant stem; bud, sprout; act of firing a weapon; hunting expedition; shooting competition; act of photographing; photography or filming session; launch of a missile or artillery shell
shoot
In professional wrestling, an event that is unscripted or legitimate
shoot
If you shoot the breeze or shoot the bull with someone, you talk to them about things which are not very serious or important. They expected me to sit up and shoot the breeze with them till one or two in the morning I also met with Pollack again to kind of shoot the bull
shoot
Yes, please do
shoot
A comment with some truth behind it
shoot
a new branch
shoot
To hit with a projectile or energy beam from such a weapon
shoot
To strike with anything shot; to hit with a missile; often, to kill or wound with a firearm; followed by a word denoting the person or thing hit, as an object
shoot
A stem or branch and its leaves, especially when young
shoot
To discharge a missile; said of an engine or instrument; as, the gun shoots well
shoot
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
shoot
run or move very quickly or hastily; "She dashed into the yard"
shoot
force or drive (a fluid or gas) into by piercing; "inject hydrogen into the balloon"
shoot
The bud of a plant
shoot
a channel, having a swift current, connecting the ends of a bend in the stream, so as to shorten the course
shoot
To be shot or propelled forcibly; said of a missile; to be emitted or driven; to move or extend swiftly, as if propelled; as, a shooting star
shoot
To photograph
shoot
To variegate as if by sprinkling or intermingling; to color in spots or patches
shoot
– the stem and set of leaves of an individual division; the dormant set of leaves all enclosed in a single set of leaf scales
shoot
fire a shot hit with a missile from a weapon throw dice, as in a crap game variegate by interweaving weft threads of different colors; "shoot cloth"
shoot
New growth on a plant in the form of a stem or branch
shoot
give an injection to; "We injected the glucose into the patient's vein"
shoot
kill by firing a missile
shoot
kill by firing a missile emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth
shoot
{f} fire a weapon; injure or kill a person or animal by gunfire; hunt; radiate, emit; film, photograph; launch a missile or artillery shell; germinate, sprout; throw, project, cast; pass quickly
shoot
The distance a springbolt moves under the action of its spring
shoot
To ejaculate
shoot
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter 平拉開。
shoot
the act of shooting at targets; "they hold a shoot every weekend during the summer" a new branch produce buds, branches, or germinate; "the potatoes sprouted" measure the altitude of by using a sextant; "shoot a star" utter fast and forcefully; "She shot back an answer" score; "shoot a basket"; "shoot a goal" fire a shot hit with a missile from a weapon throw dice, as in a crap game variegate by interweaving weft threads of different colors; "shoot cloth" throw or propel in a specific direction or towards a specific objective; "shoot craps"; "shoot a golf ball" send forth suddenly, intensely, swiftly; "shoot a glance" cause a sharp and sudden pain in; "The pain shot up her leg" kill by firing a missile emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth
shoot
To germinate; to bud; to sprout
shoot
When people shoot a film or shoot photographs, they make a film or take photographs using a camera. He'd love to shoot his film in Cuba Shoot is also a noun. a barn presently being used for a video shoot
shoot
record on photographic film; "I photographed the scene of the accident"; "She snapped a picture of the President"
shoot
utter fast and forcefully; "She shot back an answer"
shoot
Shoots are plants that are beginning to grow, or new parts growing from a plant or tree
shoot
A slang term for the physical act of measuring a line with a "gun" or "theodolite" The surveyor shoots the distance by triggering the electronic distance-measuring device contained within the instrument
shoot
To change form suddenly; especially, to solidify
shoot
send forth suddenly, intensely, swiftly; "shoot a glance"
shoot
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter 平拉开。
shoot
hit with a missile from a weapon
shoot
make a film or photograph of something; "take a scene"; "shoot a movie"
shoot
emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth"
shoot
To protrude; to jut; to project; to extend; as, the land shoots into a promontory
shoot
In sports such as football or basketball, when someone shoots, they try to score by kicking, throwing, or hitting the ball towards the goal. Spencer scuttled away from Young to shoot wide when he should have scored see also shooting, shot
shoot
A young branch or growth
shoot
First erect growth of a seedling before it becomes a stem Side growths, twigs or branches
shoot
A shoat; a young hog
shoot
produce buds, branches, or germinate; "the potatoes sprouted"
shoot
The above-ground portions of a vascular plant, such as the stems and leaves; the part of a plant which develops from the plumule of the embryo
shoot
To shoot means to fire a bullet from a weapon such as a gun. He taunted armed officers by pointing to his head, as if inviting them to shoot The police came around the corner and they started shooting at us She had never been able to shoot straight
shoot
the act of shooting at targets; "they hold a shoot every weekend during the summer"
shoot
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter
shoot
spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's inheritance"
shoot
If you shoot something somewhere or if it shoots somewhere, it moves there quickly and suddenly. Masters shot a hand across the table and gripped his wrist You'd turn on the water, and it would shoot straight up in the air
shoot
To push or thrust forward; to project; to protrude; often with out; as, a plant shoots out a bud
shoot
To let fly, or cause to be driven, with force, as an arrow or a bullet; followed by a word denoting the missile, as an object
shoot
fire a shot
shoot
If someone or something shoots in a particular direction, they move in that direction quickly and suddenly. They had almost reached the boat when a figure shot past them
shoot
An inclined plane, either artificial or natural, down which timber, coal, etc
shoot
to discharge a weapon, as in: Don't shoot! I'm unarmed
shoot
throw or propel in a specific direction or towards a specific objective; "shoot craps"; "shoot a golf ball"
shoot
throw dice, as in a crap game
shoot
The real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
shoot
cause a sharp and sudden pain in; "The pain shot up her leg"
shoot
A young stem (including leaves) which are growing
shoot
to shoot from the hip: see hip
shoot
A rush of water; a rapid
shoot
To grow; to advance; as, to shoot up rapidly
shoot
darn; dash; fiddlesticks; expresses disbelief or disdain
shoot
- The taping or filming of a commercial, in a studio or on location
shoot
The portion of a vein rich enough to be considered "payable"; any portion of the vein that is significantly richer than that around it
shoot
Anything that is real or not planned
shoot
variegate by interweaving weft threads of different colors; "shoot cloth"
shoot
To plane straight; to fit by planing
shoot
To feel a quick, darting pain; to throb in pain
shoot
To move ahead by force of momentum, as a sailing vessel when the helm is put hard alee
shoot
To send out or forth, especially with a rapid or sudden motion; to cast with the hand; to hurl; to discharge; to emit
shoot
The part of the plant that is usually above the ground à spike
shoot
A vein of ore running in the same general direction as the lode
shoot
a new branch produce buds, branches, or germinate; "the potatoes sprouted"
shoot
measure the altitude of by using a sextant; "shoot a star"
shoot
To cause an engine or weapon to discharge a missile; said of a person or an agent; as, they shot at a target; he shoots better than he rides
shoot
The elongating, green, growing vine stem which holds leaves, tendrils, flower or fruit clusters and developing buds
shoot
If someone shoots a person or an animal, they kill them or injure them by firing a bullet or arrow at them. The police had orders to shoot anyone who attacked them The man was shot dead by the police during a raid on his house Her father shot himself in the head with a shotgun
shoot
To pass rapidly through, over, or under; as, to shoot a rapid or a bridge; to shoot a sand bar
shoot
To move very quickly and suddenly
shoot
score; "shoot a basket"; "shoot a goal"
shoot
n the real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
shoot
(noun) Reality Something that is not in the script Wrestling is fake, but when something from real life creeps into the show, it is called a shoot For example, say two wrestlers who dislike each other in real life are having a match together, and they decide to settle their differences by throwing legit punches at each other during the match, that would be a shoot If a wrestler takes a bump and breaks his arm, the injury would be a shoot because it was real and it wasn't part of the "act" Every so often a wrestler will be cutting a promo and he'll start shooting, saying things that he feels in real life that may or may not happen to go along with the storyline
shoot
To penetrate, as a missile; to dart with a piercing sensation; as, shooting pains
shoot
1 the act of playing a golf shot 2 another term for "one's score for a round of golf or tournament" (e g , Q: What did you shoot? A: I shot lower than you ) Example: 1 Though the water loomed ominously, I decided to gamble and shoot right at the pin 2 If you shoot a low enough score to make the cut I will carry your bag for you
shoot
The current season's stem growth that bears leaves and buds
shoot
are caused to slide; also, a narrow passage, either natural or artificial, in a stream, where the water rushes rapidly; esp
shoot
The act of shooting; the discharge of a missile; a shot; as, the shoot of a shuttle
shoot
In professional wrestling, to deviate from kayfabe, either intentionally or accidentally; to actually connect with unchoreographed fighting blows and maneuvers, or speak ones mind (instead of an agreed-to script)
shoot
If someone shoots to fame, they become famous or successful very quickly. Alina Reyes shot to fame a few years ago with her extraordinary first novel
shoot
The real thing A match or interview or other part of the show that conveys reality A real punch, a real kick, or a real insult, etc
shoot
A weft thread shot through the shed by the shuttle; a pick
shootings
plural of shooting
skeet shooting
the sport of shooting at clay objects that have been thrown into the air British Equivalent: clay pigeon shooting (skeet invented word, intended as an "old" form of shoot; perhaps influenced by skjota ). Shooting sport using moving targets. Marksmen use shotguns to shoot at clay targets (pigeons) hurled into the air by spring devices called traps. It differs from trapshooting in that skeet traps are set at two points on the field and targets may be thrown diagonally across the shooter's field of vision. Skeet shooting has been an Olympic event since 1968
skeet shooting
skeet: the sport of shooting at clay pigeons that are hurled upward in such a way as to simulate the flight of a bird
sure as shooting
absolutely certain; "it is sure as shooting that they will come
trap shooting
Shooting at pigeons liberated, or glass balls or clay pigeons sprung into the air, from a trap
trouble shooting
spotting problems, locating mishaps
why all the shooting ?
what are you so excited about?
wing shooting
shooting game birds that are flying (on the wing)
shooting

  Турецкое произношение

  şutîng

  Произношение

  /ˈsʜo͞otəɴɢ/ /ˈʃuːtɪŋ/

  Этимология

  [ 'shüt ] (verb.) before 12th century. Middle English sheten, shuten, from Old English scEotan; akin to Old Norse skjOta to shoot.

  Общие Словосочетания

  shooting star

  Видео

  ... He creates awesome videos about shooting things, and I ...

  Слово дня

  recto
Избранное