shipment

listen to the pronunciation of shipment
Английский Язык - Турецкий язык
(Ticaret) sevkedilen mal
(Ticaret) irsal
(Ticaret) gönderilen mal
taşıma
(Ticaret) mal gönderme
taşıma nakliye
(mal) gönderme
yollama
(İnşaat) gemi ile gönderme
{i} yük
kargo/nakliye
{i} yükleme
gemiye yükleme
{i} parti
(Askeri) GÖNDERME, SEVKİYAT: Malların, deniz araçları veya diğer nakil araçları vasıtasıyla, bir yerden başka bir yere gönderilmesi
{i} deniz nakliyatı
{i} (bir şeyi) (bir nakliyat aracıyla) yollama
{i} gönderilen mal/sipariş
tahmil
{i} nakliyat, nakliye, taşıma
{i} kargo

Biz kargonun ne zaman geleceğini bulamadık. - We haven't been able to find out when the shipment will arrive.

O kargo çok fazla gecikmiş. - That shipment's been very much delayed.

(Nükleer Bilimler) gönderme
(Askeri,Sigorta,Ticaret) sevkiyat

Sevkiyat henüz geldi mi? - Has the shipment arrived yet?

Sevkiyat bize güvenli bir şekilde ulaştı. - The shipment has reached us safely.

sevk tarihi
(Kanun) sevk

Sevkiyat bize güvenli bir şekilde ulaştı. - The shipment has reached us safely.

Gıda sevkiyatı bloke edildi. - Food shipments were blocked.

hamule
shipment order
(Askeri) gönderme emri
shipment request
(Askeri) gönderme isteği
shipment area
(Ticaret) sevkiyat alanı
shipment contract
(Ticaret) sevkiyat sözleşmesi
shipment date
yükleme yarihi
shipment digit marking
(Askeri) sevkiyat markalaması
shipment digit marking
(Askeri) SEVKİYAT MARKALAMASI: Mevzuata işaretlenen ve sevkiyatı bir dokümanla tevsik için ilgili dokümanlar üzerine konulan remizler
shipment fee
(Ticaret) kargo ücreti
shipment identifier
(Askeri) HAVA YOLU SEVKİYAT TANITMA İŞARETİ: Hava yolu ile seyahati kabul eden denizaşırı seyahat emirlerine göre tamamen bu yolla yolculuk bazı münferit şahısları veya grupları tanıtmak için kullanılan harf grupları
shipment number
(Askeri) gönderme numarası
shipment number
(Askeri) sevk numarası
shipment number
(Askeri) GÖNDERME NUMARASI, SEVK NUMARASI: Personel ve maddelerinin sevkıyatını tanıtmak için kullanılan üç, dört veya beş haneli kod numarası. Belirli hallerde, buna, harf veya numara sembolleri ilave edilir
shipment on consignment
(Ticaret) konsinye sevkiyat
shipment order
(Askeri) GÖNDERME EMRİ, SEVK EMRİ: Üst makamca yapılan ve ikmal maddeleri veya malzemenin bir teşkilden diğerine sevkini bildiren yazılı emir
shipment request
(Askeri) SEVK TALEBİ, GÖNDERME İSTEĞİ: Daha önce istek belgesi gönderilmesi için, bir ikmal teşkilinden yapılan yazılı talep
shipment unit
(Askeri) SEVKİYAT BİRİMİ: Bir sevkiyat birimi; en son alacaklı durumdaki bir makama, tek esas ulaştırma kontrol numarası (transportation control number) altında gönderilecek bir veya daha çok maddeden ibarettir
short shipment
(Askeri) NOKSAN GÖNDERME, NOKSAN SEVKİYAT: İstekte bulunulan ikmal maddelerinden daha az miktarın gönderilmesi
found shipment
(Askeri) ihbarsız sevkiyat
latest date of shipment
son yükleme tarihi
prior shipment
(Ticaret) sevkiyat öncesi
cash before shipment
yüklemeden önce ödeme
bulk shipment
dökme sevk
cargo, shipload, shipment
kargo, kargo, gönderi
drop shipment
Üreticiden perakendeciye ya da müşteriye doğrudan mal tedarik etme
export shipment
ihraç malları sevkiyatı
pre-shipment
Sevkiyat öncesi
shipments
gönderiler
advance shipment
(Askeri) ÖNCEDEN GÖNDERME: Kıtalara veya birliklere tahsis edilen ikmal maddelerinin, bu kıta veya birliklerden önce bir harekat alanında bulunacak şekilde gönderilmesi
advice for shipment
(Kanun) sevkıyat bildirimi
advice for shipment
sevkiyat bildirimi
be damaged in shipment
(mal) yoldayken hasar görmek
block shipment
(Askeri) BLOK SEVKİYAT: Dengeli bir kuvvete belirli miktarda gün için dengeli bir stok temini maksadıyla, denizaşırı bölgelere ikmal maddeleri sevk usulü. Örneğin, 10.000 kişilik bir kuvvet için 30 günlük ikmal gibi
blood shipment report
(Askeri) kan sevk raporu
bulk shipment
(Ticaret) malı dökme halinde sevketme
carbad shipment
(Askeri) VAGON HESABI SEVKİYATI: Nakliyeci tarifelerinde bir vagon yükü olarak tespit edilmiş asgari ağırlığa eşit veya bunu aşan yük miktarı
consolidated shipment
(Askeri) TEVHİT EDİLMİŞ SEVKİYAT: Aynı yere gönderilecek olan nispeten az miktardaki eşya sevkiyatının nakliyat masrafını azaltmak maksadıyla tek bir sevkiyat haline getirilmesi
consolidated shipment
(Askeri) birleştirilmiş sevkiyat
contract shipment number
(Askeri) SÖZLEŞME NUMARASI; SATINALMA KARAR NUMARASI: Ek anlaşma ve değişiklik emirleriyle birlikte malzeme tedarikine ait sözleşme veya satınalma kararının numarası
cost of shipment
(Kanun) nakil masrafı
damaged shipment
(Askeri) HASAR GÖRMÜŞ SEVKİYAT
export shipment
(Ticaret) ihraç mallan sevkiyatı
express air shipment
(Askeri) ekspres hava sevkiyatı
express air shipment
(Askeri) EKSPRES HAVA SEVKİYATI: Bak. "shipment"
final shipment
(Tekstil) son yükleme
found shipment
(Askeri) İHBARSIZ SEVKİYAT: Alınan fakat liste ve manifestosu bulunmayan yük
freight shipment
(Askeri) YÜK SEVKİYATI: Bak. "shipment"
freight shipment
(Askeri) yük sevkiyatı
lost shipment
(Askeri) kaybolmuş sevkiyat
lost shipment
(Askeri) KAYBOLMUŞ SEVKİYAT: Noksan olduğu bildirilen ve daha sonrada ele geçmeyen sevkiyat
over shipment
(Askeri) LİSTE FAZLASI SEVKİYAT: Liste veya manifestoda gösterilenden fazla olarak alınan yük
oversea shipment
(Askeri) DENİZAŞIRI SEVKİYAT: Limanlar ve hava meydanları vasıtasıyla denizaşırı komutanlıklara yapılan sevkiyat
overseas shipment
(Askeri) denizaşırı sevkiyat
pilfered shipment
(Askeri) ÇALINMIŞ SEVKİYAT: İçindekilerin bir kısmı veya tamamı eksik olmakla kurcalandığı anlaşılan sevkiyat
prompt shipment
(Ticaret) acele sevkiyat
report of shipment
(Askeri) sevkıyat raporu
transit shipment
(Ticaret) transit sevkıyat
truckload shipment
(Askeri) KAMYON HESABI SEVKİYAT: Taşıt tarifelerinde bir kamyon yükü olarak gösterilmiş asgari ağırlığa eşit veya ondan fazla olan yük miktarı
violated shipment
(Askeri) ZORLANMIŞ SEVKİYAT EŞYASI: Bak "pilfered shipment"
violated shipment
(Askeri) zorlanmış sevkiyat eşyası
Английский Язык - Английский Язык
the act of transporting goods

Shipment of hazardous waste on this route is strictly prohibited.

a load of goods that is transported by any method (not just by ship)

We're expecting another shipment of oranges tomorrow.

{n} the act of shipping, articles shipped
One or more pieces of freight being transported under the contracted authority of one air waybill
A shipment is an amount of a particular kind of cargo that is sent to another country on a ship, train, aeroplane, or other vehicle. Food shipments could begin in a matter of weeks. a shipment of weapons
The act or process of shipping; as, he was engaged in the shipment of coal for London; an active shipment of wheat from the West
Shipper Shipper's Export Declaration Shipper's Export Declaration Shipping Weight Substantial Transformation
Freight tendered to a carrier by one consignor at one place for delivery to one consignee at one place on one bill of lading
That which is shipped
{i} sending of cargo or freight, shipping of goods; cargo or goods that are shipped
The shipment of a cargo somewhere is the sending of it there by ship, train, aeroplane, or some other vehicle. Bananas are packed before being transported to the docks for shipment overseas. a load of goods sent by sea, road, or air, or the act of sending them shipment of
A shipment consists of one or more jobs which are sent to the bindery as a group
goods carried by a large vehicle
the act of sending off something
A collection of packages A shipment has at least one package
The movement of freight from one origin point to one destination point
A shipment is a user-defined unit containing goods (single or multiple units) and requires transportation from one location to another A shipment becomes a shipment when it leaves the consignor's location A shipment is complete when it arrives at the consignee's destination
Property made available for transportation by a shipper to a carrier
1 Lot of freight tendered to carrier by one consignee at one place at one time for delivery to one consignee at one place on one bill of lading
An individual release of product to a specific requisitioner A shipment may include the entire order, a part of an order, or a consolidation of multiple orders
shpt
drop shipment
goods shipped directly from the manufacturer to the retailer
drop shipment
A shipment directly from the manufacturer to the end user
drop shipment
A request for the goods to go to the retailer directly from the manufacturer when the invoice comes from another party in the transaction, typically the distributor from whom the retailer would normally receive the goods
drop shipment
A method of expediting the movement of any class of mail between postal facilities
drop shipment
A shipment of goods directly to the customer from the distributor This avoids the delay and expense of shipping to the selling company and then having the seller deliver to the customer
drop shipment
A promotional products order that is shipped out in smaller quantities or split into separate shipments to different addresses is considered to be a drop shipment (also referred to as a split shipment) An incremental charge is normally applicable
drop shipment
Merchandise which is delivered by vendor to individual branch stores rather than to a warehouse or other intermediate location
drop shipment
Mailable items transported by the mailer to another city or post office for delivery in that town or delivery area
drop shipment
Printing term for an arrangement between a client and vendor for shipment of a product to individual locations but with central billing
drop shipment
– A mailing transported by the mailer or a private (nonpostal) carrier, from the point of production to a postal facility located closer to the destination
drop shipment
a purchase made by some central buying organization from a manufacturer who ships the goods directly to the individual stores rather than to the chain's home office or its distribution center Any shipment made directly to a dealer or industrial buyer at the instigation of some merchant wholesaler
intermodal shipment
(Ticaret) Shipment using more than one transportation mode (rail, truck, air, etc.) where the original shipment is containerized or otherwise kept together in its original condition
personal shipment
import made by a private individual and not by a licensed importer
shipments
plural of shipment
shipment

  Расстановка переносов

  ship·ment

  Турецкое произношение

  şîpmınt

  Произношение

  /ˈsʜəpmənt/ /ˈʃɪpmənt/

  Этимология

  [ -m&nt ] (noun.) 1802. ship + -ment

  Слово дня

  woolly
Избранное