sezilebilir

listen to the pronunciation of sezilebilir
Турецкий язык - Английский Язык
perceptible
discernible
{s} appreciable
sez
gotten wind of
sez
got wind of
sez
{f} discerning
sez
{f} divine
sez
{f} sense

Tom sensed that something was wrong. - Tom bir şeyin yanlış olduğunu sezdi.

Sami sensed that something was very wrong. - Sami bir şeyin çok yanlış olduğunu sezdi.

sez
smell out
sez
get wind of
sez
smellout
sez
intuit

Woman's intuition is clearly a valuable trait. - Kadının sezgisi açıkça değerli bir özelliktir.

He knew intuitively that she was lying. - O onun yalan söylediğini sezgisel olarak biliyordu.

Английский Язык - Английский Язык

Определение sezilebilir в Английский Язык Английский Язык словарь

SEZ
Special Economic Zone
sezilebilir
Избранное