severe impairment of mental functioning

listen to the pronunciation of severe impairment of mental functioning
Английский Язык - Турецкий язык

Определение severe impairment of mental functioning в Английский Язык Турецкий язык словарь

dementia
(Tıp) Bunama, demans
dementia
matruh
dementia
şahsiyetin bölünmesi
dementia
cinnet
dementia
fazla bunaklık
dementia
{i} bunaklık
dementia
bir çeşit akıl hastalığı
dementia
{i} kişilik bölünmesi
dementia
dementia praecox erken bunama
dementia
demans prekos
dementia
{i} akıl hastalığı
dementia
demans

Çokdillilik demansı önleyebilir. - Multilingualism may prevent dementia.

Английский Язык - Английский Язык
dementia
severe impairment of mental functioning

  Расстановка переносов

  se·vere im·pair·ment of men·tal functioning

  Турецкое произношение

  sıvîr împermınt ıv mentıl fʌngkşınîng

  Произношение

  /səˈvər əmˈpermənt əv ˈmentəl ˈfəɴɢksʜənəɴɢ/ /səˈvɪr ɪmˈpɛrmənt əv ˈmɛntəl ˈfʌŋkʃənɪŋ/

  Слово дня

  boeotian
Избранное