ses çıkarmak

listen to the pronunciation of ses çıkarmak
Турецкий язык - Английский Язык
utter
noise
sound

You don't have to sound like a native speaker in order to communicate. - İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin.

It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language. - Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır.

1. to voice one's opinion. 2. to say something
voice
speak

What can I do to sound more like a native speaker? - Daha çok yerli bir konuşmacı gibi ses çıkarmak için ne yapabilirim?

If you want to sound like a native speaker, it'll take a lot of work. - Bir yerli konuşan gibi ses çıkarmak istiyorsan bu çok iş gerektirir.

clatter
go
go off
click
let out
beep
domuz gibi ses çıkarmak
grunt
çıkarmak (inilti/ses)
utter
ayaklarıyla ses çıkarmak
clop
boğuk ses çıkarmak
croak
cup diye ses çıkarmak
plop
iki telden aynı anda ses çıkarmak
double stop
kurbağa gibi ses çıkarmak
croak
madeni ses çıkarmak
clangor
madeni ses çıkarmak
clangour [Brit.]
ses çıkarma
sound

The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects. - Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır.

It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language. - Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır.

ses çıkarma
{i} utterance
titrek ses çıkarmak
make vibrant sounds
tiz ses çıkarmak
squeal
çatlak ses çıkarmak
jar
öksürür gibi ses çıkarmak
cough
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
woosh
Турецкий язык - Турецкий язык
tınmak
demek
ses çıkarmak
Избранное