servet

listen to the pronunciation of servet
Турецкий язык - Английский Язык
fortune

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

He lost a fortune in the stock market. - O, borsada bir servet kaybetti.

wealth

I dream of a society whose wealth is distributed fairly. - Servetin adil bir biçimde dağıldığı bir toplum hayal ediyorum.

I was given a minor share of my father's wealth. - Bana babamın servetinden küçük bir pay verildi.

(Ticaret) article
(Ticaret) richness
worth

Layla's net worth is estimated at ten million dollars. - Leyla'nın net serveti on milyon dolardır.

The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion. - Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi.

caste
money

Mary went on a shopping spree after coming into some money. - Mary servete konduktan sonra bir alışveriş çılgınlığına devam etti.

asset
(Ticaret) possession

I'm going to give all my possessions away. - Bütün servetimi bağışlayacağım.

He lost all his possessions. - O, bütün servetini kaybetti.

(isim) Wealty, riches, fortune
wealth, riches, fortune, possessions, assets
riches

The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion. - Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi.

He lost all his riches. - Bütün servetini kaybetti.

substance
shekels
havings
wealth, riches
assets
possessions

He lost all his possessions. - O, bütün servetini kaybetti.

I'm going to give all my possessions away. - Bütün servetimi bağışlayacağım.

means
effects
treasure

This ball is that boy's treasure. - Bu top o çocuğun servetidir.

affluence
gold
abundance

How to distribute abundance is a great problem. - Serveti nasıl dağıtacağın büyük bir sorundur.

pile
property

The property left him by his father enables him to live in comfort. - Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar.

Edward inherited his uncle's property. - Edward amcasının servetini miras olarak aldı.

opulence
lucre
pelf
fortune of
rich

The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion. - Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi.

He lost all his riches. - Bütün servetini kaybetti.

shekel
exchequer
servet etkisi
(Ticaret) wealth effect
servet içinde yüzmek
wallow in wealth
servet tutkusu
avarice
servet artışı
increase of wealth
servet avcısı
fortune hunter
servet beyannamesi
(Ticaret) wealth declaration
servet bütçe kısıtı
(Ticaret) wealth budgel constraint
servet edinmek
acquire wealth
servet edinmek
make a fortune
servet edinmekle ilgili
chrematistic
servet göstergesi
wealth token
servet kaybetmek
lose one's wealth
servet kaynağı
(Ticaret) source of wealth
servet kazanmak
acquire wealth
servet kıymetleri
(Ticaret) property assets
servet olmayan
non-wealth
servet politikası
capital-property policy
servet sahipleri
(Ticaret) wealth holders
servet tanrısı
mammon
servet teşhiri
exhibiting of wealth-property
servet transfer vergisi
(Ticaret) wealth transfer tax
servet ve konfor
lap of luxury
servet vergileri
(Ticaret) wealth taxes
servet vergisi
(Kanun,Ticaret) capital levy
servet vergisi
(Kanun,Ticaret) fortune tax
servet vergisi
(Kanun) tax on wealth
servet vergisi
wealth tax
servet yapmak
make one's pile
servet yapmak
(Ticaret) make a fortune
servet yapmak
make a pile of money
servet yapmak
make a pile
büyük (servet)
large
kötü yola sevkeden servet
mammon
kısa yoldan servet sahibi olmak
shake the pagoda tree
milli servet yasası
(Askeri) national property law
ulusal net servet
(Ticaret) national net worth
ulusal servet
(Ticaret) national wealth
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Mal, mülk, zenginlik
Varlık, zenginlik, mal mülk
Varlık, zenginlik, mal mülk: "Servet denen şey çok defa paradan ibarettir."- F. R. Atay
neva
servet sahibi
Malı mülkü çok olan kimse, varlıklı, zengin
servet tanıllı
Uygarlık Tarihi, Devlet ve Demokrasi, Nasıl Bir Demokrasi istiyoruz, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası gibi yapıtlarıyla tanınmış yazarımız
servet
Избранное