serbest bölge

listen to the pronunciation of serbest bölge
Турецкий язык - Английский Язык
(Ticaret) free zone
free area
(Askeri) unrestricted area
freetrade area
free trade zone
(Ticaret) customs zone
transit serbest bölge
(Ticaret) transit zone
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir ülkenin gümrük sınırları dışında konuşlandırılan ve ticaret rejimi açısından kısmen veya tamamen gümrük mevzuatı dışındaki düzenlemelere tâbi olan, uluslararası liman veya hava alanına yakın yerlerde kurulan bölge, açık bölge, serbest mıntıka
serbest mıntıka
açık bölge
serbest bölge
Избранное