separation and elimination of wastes from the body especially in urine

listen to the pronunciation of separation and elimination of wastes from the body especially in urine
Английский Язык - Турецкий язык

Определение separation and elimination of wastes from the body especially in urine в Английский Язык Турецкий язык словарь

excretion
(Tıp) atılım
excretion
(Tıp) ekskresyon
excretion
(Biyokimya) atım
excretion
boşaltma
excretion
dışkı
excretion
ifrazat
excretion
boşaltım
excretion
dışkı/boşaltma
excretion
{i} salgılama
excretion
(Diş Hekimliği) 1. Yabancı maddeyi vücuttan uzaklaştırma işlemi. 2. Bu şekilde uzaklaştırılan madde
excretion
{i} salgı
excretion
(Tıp) Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis
Английский Язык - Английский Язык
excretion
separation and elimination of wastes from the body especially in urine

  Расстановка переносов

  sep·a·ra·tion and e·li·mi·na·tion of wastes from the bo·dy es·pe·cial·ly in u·rine

  Турецкое произношение

  sepıreyşın ınd îlîmıneyşın ıv weysts fırm dhi bädi ıspeşli în yûrın

  Произношение

  /ˌsepərˈāsʜən ənd əˌləməˈnāsʜən əv ˈwāsts fərm ᴛʜē ˈbädē əˈspesʜlē ən ˈyo͝orən/ /ˌsɛpɜrˈeɪʃən ənd ɪˌlɪməˈneɪʃən əv ˈweɪsts fɜrm ðiː ˈbɑːdiː əˈspɛʃliː ɪn ˈjʊrən/

  Слово дня

  donnybrook
Избранное