semi-skilled

listen to the pronunciation of semi-skilled
Английский Язык - Турецкий язык
yarı vasıflı
semiskilled
(Askeri) kalfa
semiskilled
yarı hünerli
semi skilled worker
yarı vasıflı işçi
semiskilled
yarı kalifiye
semiskilled
(sıfat) yarı kalifiye
semiskilled
(Askeri) KALFA, DEPANÖR: Ehliyetli bir uzmanın yanında yardımcı olarak çalışarak çalışabilmesi için yeter derecede eğitim ve tecrübeye sahip olan; fakat, ehliyet isteyen bir işte murakabesi, çalışmaya yetecek eğitim ve tecrübeye sahip bulunmayan kimse
semiskilled
{s} az maharetli
Английский Язык - Английский Язык
A semi-skilled worker has some training and skills, but not enough to do specialized work. needing or having some skills or training
semiskilled
Partially trained or experienced, not yet meeting the expected level of skill

Semiskilled workers are cheaper than skilled workers but more productive than unskilled drudges.

semiskilled
{s} requiring a moderate amount of training, requiring more knowledge than unskilled labor but less than skilled labor
semiskilled
possessing or requiring limited skills; "semiskilled dockworkers"; "a semiskilled job"
semi-skilled
Избранное