seize the moment

listen to the pronunciation of seize the moment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение seize the moment в Английский Язык Турецкий язык словарь

carpe diem
bugünü yaşa
carpe diem
anı yaşa
carpe diem
şu anın tadını çıkar
carpe diem
(Lat.) Gününü gün et, yarını düşünme
carpe diem
Carpe diem (Seize the day) Latin edebiyatının ünlü ozanı Hortoius’un bir dizesinde geçen (Od’lar İ, xi?) “gününü gün et”; “zamanın tadını çıkar” ya da “günü yakala” anlamındaki özdeyiş. Bu özdeyiş hazcı felsefenin bir savunusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerine vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. XıX. yüzyıl başlarında Byron’ın yapıtlarında sık sık geçen “günü yakala” (seiz the day), deneyimdeki hazzı, yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir. Kimi Hıristiyan manzumelerindeyse “günü anlamlı yaşa” anlamında kullanılan carpe diem, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine, ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiği konusunda örtük bir uyarı barındırır
Английский Язык - Английский Язык

Определение seize the moment в Английский Язык Английский Язык словарь

carpe diem
seize the day, make the most of today, enjoy the present
carpe diem
Carpe diem is a phrase from a Latin poem by Horace (Odes 1.11). It is popularly translated as seize the day, although a more literal translation of "carpe" would be "pluck" (pluck the day), as in the plucking of fruit
carpe diem
seize the moment
carpe diem
seize the day, live while you can, savour the moment," a subject typical of begging love poems such as Andrew Marvell's "To his Coy Mistress "
carpe diem
Latin for "seize the day," i e , make the most of the moment since we shall soon grow old and die The carpe diem theme is often expressed in lyric poetry
carpe diem
(Latin) "seize the day", enjoy life now, live for the moment
carpe diem
Latin for "seize the day," a common motif in lyric verse throughout the history of poetry, with the emphasis on making the most of current pleasures because life is short and time is flying, as in Robert Herrick's "To the Virgins" or Edward Fitzgerald's The Rubáiyát of Omar Khayyám
carpe diem
A Latin expression that means “seize the day ” Carpe diem poems urge the reader (or the person to whom they are addressed) to live for today and enjoy the pleasures of the moment A famous carpe diem poem by Robert Herrick begins “Gather ye rosebuds while ye may ”
seize the moment

  Расстановка переносов

  seize the mo·ment

  Турецкое произношение

  siz dhi mōmınt

  Произношение

  /ˈsēz ᴛʜē ˈmōmənt/ /ˈsiːz ðiː ˈmoʊmənt/

  Слово дня

  guillotine
Избранное