sefalet çeken, muhtaçlık içinde olan. çok sıkıntıda bulunan

listen to the pronunciation of sefalet çeken, muhtaçlık içinde olan. çok sıkıntıda bulunan
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) SEFİL
sefalet çeken, muhtaçlık içinde olan. çok sıkıntıda bulunan

    Расстановка переносов

    se·fa·let çe·ken, muh·taç·lık i·çin·de o·lan. çok sı·kın·tı·da bu·lu·nan

    Произношение

    Слово дня

    casanova
Избранное