see common sense, under sense

listen to the pronunciation of see common sense, under sense
Английский Язык - Турецкий язык

Определение see common sense, under sense в Английский Язык Турецкий язык словарь

common sense
sağduyu

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

Английский Язык - Английский Язык
common sense
see common sense, under sense
Избранное