see coigne, and quoin

listen to the pronunciation of see coigne, and quoin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение see coigne, and quoin в Английский Язык Турецкий язык словарь

coin
madeni para

Bu kutuda bir sürü madeni param var. - I have many coins in this box.

Hobim madeni paralar toplamaktır. - My hobby is collecting coins.

coin
sikke

Tom eski bir altın sikke buldu. - Tom found an ancient gold coin.

Tom arka kapının hemen dışında eski bir sikke buldu. - Tom found an old coin just outside the back door.

coin
{f} deyim bulmak
coin
coin a phrase bir söz icat etmek
coin
{f} para kazanmak
coin
{i} jeton
coin
{i} para

Zaman hayatınızın parasıdır. Onu harcayın. Başkalarının sizin için harcamasına izin vermeyin. - Time is the coin of your life. You spend it. Do not allow others to spend it for you.

Bir nikel beş kuruş değerinde bozuk paradır. - A nickel is a five-cent coin.

coin
akça
coin
akçe

Ak akçe kara gün içindir. - A white coin is for a black day.

coin
{f} para bas
coin
para basmak
coin
(sözcük/vb.) uydurmak
coin
icad etmek
coin
{i} demir para

Tom kutuya bazı demir paralar koydu. - Tom put some coins in the box.

coin
{i} bozuk para

Tom kanepenin arkasına düşmüş olan bozuk paraları topladı. - Tom picked up the coins that had fallen behind the sofa.

Tom eski bozuk paraları topladı. - Tom collected old coins.

coin
açı

Dalgıçlar Florida sahili açıklarında binlerce İspanyol altın sikkesi buldu. - Divers have found hundreds of Spanish gold coins off the coast of Florida.

coin
(isim) madeni para, bozuk para, bozukluk, demir para, para, sikke
coin
coin money kısa zamanda servet yapmak
coin
(fiil) para basmak, para bastırmak, para kazanmak; sözcük uydurmak, deyim bulmak
Английский Язык - Английский Язык
coin
see coigne, and quoin
Избранное