see army organization, above

listen to the pronunciation of see army organization, above
Английский Язык - Турецкий язык

Определение see army organization, above в Английский Язык Турецкий язык словарь

reserve
{f} rezerve ettirmek
reserve
{f} ayırmak

Ben birinci sınıf bir kamara ayırmak istiyorum. - I want to reserve a first-class stateroom.

reserve
{f} ayırtmak

Saat altıda dört kişilik bir masa ayırtmak istiyorum. - I'd like to reserve a table for four at six.

İki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum. - I'd like to reserve a table for two.

reserve
yedek
reserve
{i} ihtiyat
reserve
(Kanun) karşılık
reserve
korumak
reserve
{f} ayır

Otel odamı üç hafta önceden ayırttım. - I reserved my hotel room three weeks in advance.

Bu trende yer ayırtmak istiyorum. - I'd like to reserve a seat on this train.

reserve
yedek güçler
landsturm
böyle seferberlikte toplanan asker
landsturm
topyekün seferberlik
nizam
Haydarabat hükümdarının ünvan
reserve
belirli bir amaç için ayrılmış
reserve
hakkını muhafaza etmek
reserve
{f} tutmak
reserve
{i} ön koşul
reserve
{f} ayırtmak: I reserved a table for four at the restaurant. Lokantada dört kişilik bir masa ayırttım
Английский Язык - Английский Язык
mustahfiz
nizam
garde civique
yeomanry
redif
reserve
landsturm
zapas
opolchenie
see army organization, above
Избранное