seciye

listen to the pronunciation of seciye
Турецкий язык - Английский Язык
character
moral quality
disposition
(a person's) character, nature, or disposition
character, moral quality
seci
assonance
Турецкий язык - Турецкий язык
Yaradılış
Yaradılış, huy, karakter: "Halk seciyesi en fazla türkülerde abartılı bir şekil alır."- R. H. Karay
Karakter, huy, yaratılış
Yaradılış, huy, karakter
(Osmanlı Dönemi) huy, karakter, güzel ahlâk
SECİYE
(Hukuk) Karakter
SECİYE
(Osmanlı Dönemi) Huy, karakter. Huy güzelliği. Ahlâk durumu
seci
Eski düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyak
seci
Düz yazıda kullanılan uyak
seci
Nesirde yapılan kafiye veya uyak
seci
Kumru güvercin gibi kuşların ötüşü
seci
Cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok kelimenin sonlarındaki ses benzerliği
seci
Nesirde yapılan kafiye
seci
Düzyazıda yapılan uyak
seciye
Избранное